Mellanlagring av farligt avfall - anmälan

LÄS MER

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är mellanlagring av farligt avfall anmälningspliktigt eller, vid större lagringsvolymer, tillståndspliktigt.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00