Utlämnande av journalhandlingar - begäran

LÄS MER

Här kan du begära ut journalhandlingar enligt:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046 - 73 90 00