Utlämnande av journalhandlingar - begäran

LÄS MER

Här kan du begär ut journalhandlingar

Begär ut journalhandlingar enligt SoL, LSS, HSL, LVM och/eller LVU.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046 - 73 90 00