Personligt ombud

LÄS MER

Behov av stöd från personligt ombud

Om du eller någon närstående har behov av stöd från personligt ombud kan ni använda blanketten alternativt en digital blankett för personligt ombud för att komma i kontakt med kommunen. 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046 - 73 90 00