Föreningsbidrag för sektor Omsorgs verksamhetsområde

LÄS MER

Föreningsbidrag för sektor Omsorgs verkssamhetsområde

Kävlinges omsorgsnämnd delar ur bidrag till föreningar inom äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg.