Behörighet till Lifecare utförare, LOV företag - beställning

LÄS MER

Beställning av behörighet IT LOV företag, sektor Omsorg

Här kan du beställa behörighet till Lifecare utförare eller avsluta behörigheten. Kommunen kommer att lägga upp den första nödvändiga inloggningen för chefen, sedan kommer extern utförare själv att administrera sina användare i Lifecare utförare.

Avslut/förändring av behörighet IT
Extern utförare ansvarar för att endast aktuella användare har åtkomst till Lifecare utförare och digital läkemedelssignering (LOV Daglig verksamhet). Vid avslut av chefsbehörighet hos utförare används denna e-tjänst på kommunens webbplats. Utförare inaktiverar själv användare i Lifecare utförare, som slutar sin anställning eller har en längre tids frånvaro.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan du få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa