Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter - anmälan

LÄS MER

Här ska du anmäl försälning av tobak, folköl eller e-cigaretter

Planerar du att i din verksamhet sälja tobak, folköl eller e-cigaretter ska det anmälas till kommunen i god tid innan försäljningen startar. 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046 - 73 90 00