Utvecklingsbidrag med anledning av Corona-pandemin, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med anledning av Corona-pandemin har Kävlinge kommun beslutat att göra ett tillfälligt tillägg i utvecklingsbidraget. Därför kan föreningar inom kultur, idrott, friluftsliv och föreningar inom det sociala området söka bidrag för följande:

 • Merkostnader för anpassning av verksamhet, till exempel anpassningar av lokaler eller digitala sändningar.
 • Inkomstbortfall, till exempel inställt arrangemang eller minskad kioskförsäljning. 

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening i Kävlinge kommun. 
 • Verksamheten ska ha ägt rum eller vara planerad att äga rum i Kävlinge kommun under perioden 2021-01-01-2021-08-31.  
 • Föreningar kan inte söka stöd för helt nya evenemang, verksamheter eller aktiviteter som skulle genomförts under perioden, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. 
 • Föreningar kan inte söka bidrag för lön eller ledararvode. 
 • Merkostnad och inkomstbortfall ska tillsammans uppgå till minst 3 000 kronor för att ansökan ska kunna göras. 
 • I ansökan ska minskade kostnader i samband med ändrad verksamhet redovisas. 
 • Föreningen ska på begäran kunna styrka merkostnad och inkomstbortfall genom bokföringsunderlag samt räkenskapsunderlag från föregående år, till exempel genom kvitto eller faktura på inköp och bokförda intäkter och kostnader från genomfört arrangemang under föregående år.    
 • Om det efter utbetalning framkommer att ansökan grundats på felaktiga uppgifter får Kävlinge kommun besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd. 
 • Om föreningen under samma period 2021-01-01-2021-08-31 har sökt eller fått andra stöd till exempel från RF eller regionalt och statligt håll, kopplat till Corona-pandemin, ska det redovisas i ansökan. 

Prioriteringar

 • Föreningens överlevnad
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
 • Föreningens omfattning av intäktsbortfall och direkta kostnader med anledning av coronaviruset i relation till föreningens omsättning, om stödets totalsumma inte räcker till.
 • Stödet innebär inte möjlighet till full kompensation för föreningar, utan ska ses som ett bidrag och uppmuntran i svåra ekonomiska tider.

Ansökan

 • Ansökan görs via e-tjänst på kommunens webbsida.
 • Ansökan är öppen 2021-08-15-2021-09-15. 
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökan är riktiga
 • Bidraget söks för perioden 2021-01-01-2021-08-31. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa