Utvecklingsbidrag med anledning av Corona-pandemin - ansöka om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med anledning av Corona-pandemin har Kävlinge kommun beslutat att göra ett tillfälligt tillägg i utvecklingsbidraget. Därför kan föreningar inom kultur, idrott, friluftsliv och föreningar inom det sociala området söka bidrag för följande:

 • Merkostnader för anpassning av verksamhet, till exempel anpassningar av lokaler eller digitala sändningar.
 • Inkomstbortfall, till exempel inställt arrangemang eller minskad kioskförsäljning. 

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven om bidragsberättigad förening
 • Verksamheten ska ha ägt rum eller vara planerad att äga rum i Kävlinge kommun
 • Merkostnad och inkomstbortfall ska tillsammans uppgå till minst 5 000 kronor för att ansökan ska kunna göras.
 • I ansökan ska minskade kostnader i samband med ändrad verksamhet redovisas.
 • Föreningen ska på begäran kunna styrka merkostnad och inkomstbortfall genom bokföringsunderlag samt räkenskapsunderlag från föregående år, till exempel genom kvitto eller faktura på inköp och bokförda intäkter och kostnader från genomfört arrangemang under föregående år.
 •  Ansökan avser verksamhet under perioden mars-december 2020. Förväntade merkostnader och inkomstbortfall för perioden november till december får därför tas med i ansökan.
 •  Om det efter utbetalning framkommer att ansökan grundats på felaktiga uppgifter får Kävlinge kommun besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.
 •  Om föreningen har fått eller sökt andra stöd kopplat till Corona-pandemin ska det redovisas i ansökan.

Prioriteringar

 • Föreningens överlevnad
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
 • Föreningens omfattning av intäktsbortfall och direkta kostnader med anledning av coronaviruset i relation till föreningens omsättning, om stödets totalsumma inte räcker till.
 • Stödet innebär inte möjlighet till full kompensation för föreningar, utan ska ses som ett bidrag och uppmuntran i svåra ekonomiska tider.

Ansökan

 • Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökan är riktiga
 • Bidraget söks under perioden 9/11-22/11 2020
 • Endast en ansökan per förening

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa