Bildpublicering, avtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avtal för bildpublicering

Behandling av personuppgifter
Kävlinge kommun har fotograferat/filmat material där du eller någon du är vårdnadshavare, förmyndare eller god man för finns med. Materialet utgör, tillsammans med namn, personuppgifter som är sparade i vår bildbank och vi vill använda det för att informera om/marknadsföra kommunkoncernens verksamheter. Publicering kan ske i grafiskt material såsom tidningar eller broschyrer samt i våra digitala kanaler.  Personuppgifter om avbildad person avseende namn och bild/film kan komma att arkiveras, behandlas och publiceras av Kävlinge kommun för de syften och i de sammanhang som anges ovan. För att kunna publicera materialet i någon av våra informationskanaler behöver vi ditt samtycke (Dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt 1a).
 
Personuppgifterna lagras i Kävlinge kommuns verksamhetssystem för bildhantering och hanteras av medarbetare inom kommunikation och marknadsföring. Vår leverantör, MediaFlowPro, har tillgång till systemet i eventuella supportärenden och Kävlinge kommun har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt.
 
Samtycke
Samtycket gäller i fem år och kan när som helst tas tillbaka. Ta tillbaka samtycke för bildpublicering. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  
Information om hur Kävlinge kommun hanterar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa