Volontär - intresseanmälan att bli volontär

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du engagera dig ideellt? Bli volontär inom Kävlinge kommun och anmäl här ditt intresse.

Hälsofrämjande enhetens volontärverksamhet utgör en del av Kävlinge kommuns folkhälsoarbete och riktar sig till alla som vill engagera sig ideellt.

Volontärverksamheten sysslar framförallt med insatser som ska leda till ökad meningsfullhet, gemenskap, delaktighet och självständighet bland kommuninvånare. Ideella insatser ersätter inte anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Volontäruppdraget bygger på en social insats och sker utan ekonomisk kompensation. Som volontär blir du en person som bidrar till att det sociala nätverket växer både för dig och din medmänniska. Insatsen utformas efter dina, mottagarens och verksamhetens behov och förutsättningar. Du erbjuds stöd av personal från Hälsofrämjande enheten. Personal introducerar dig i ditt uppdrag och finns för att svara på frågor gällande ditt uppdrag.

På grund av Coronapandemin är alla uppdrag anpassade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att uppdragen sker utomhus, digitalt och med säkra avstånd. Ett uppdrag kan till exempel innebära att du är måltidsvän, håller i digitala träffar eller promenadgrupper utomhus. Ett uppdrag kan också vara att handla mat eller hämta ut medicin på apotek. Uppdragen varierar över tid och det finns något som passar för alla.

Tänk på att inga insatser som innebär fysisk kontakt med andra människor får genomföras av dig som volontär, vid symtom som feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Vid frågor ta kontakt med personal på Hälsofrämjande enheten.

Epost: halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se

Telefon: 046-73 90 00

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa