Servicetjänster - att bli utförare

LÄS MER

Valfrihetssystem för servicetjänster

Kävlinge kommun införde valfrihetssystem för servicetjänster inom hemvården första kvartalet 2010. Från och med 20171016 omfattar servicetjänster städning och tvätt. Kommunen tar löpande emot ansökningar och godkänner utförare i systemet. Läs mer på Valfrihetswebben 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00
www.kavlinge.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@kavlinge.se