Befrielse från hämtning av hushållsavfall - ansökan om befrielse från rörlig avgift

LÄS MER

Här kan du ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall - befrielse från rörlig avgift

Abonnenten ska kunna visa att det inte uppkommer risk för människors hälsa eller skador på miljön pga det egna omhändertagandet av hushållsavfallet. Abonnent som t ex renoverar eller bygger ett hus men ej bor där kan söka befrielse från rörlig avgift för att få tillgång till återvinningsstation.  Ansökan ska göras senast en månad innan förändringen börjar gälla och beslutet gäller som längst i tre år. För att ansöka behöver du ha ditt kundnummer nära till hands och kunna redogöra hur hantering av övrigt avfall kommer att ske. Observera att fast avgift utgår även om man tar hand om sitt eget hushållsavfall och det tas ut en avgift för anmälan.

Den rörliga avgiften finansierar sophämtningen. Avgiften varierar beroende av storleken på sopkärlet och intervall på hämtningen. Det kan finnas tillägg p g a gångavstånd eller extra hämtning eller hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall etc.  Avgiften kan minskas med gemensamt kärl för flera fastigheter eller längre tömningsintervall.

Fast avgift utgår för alla abonnenter även om man omhändertar sitt eget hushållsavfall på fastigheten, eftersom den fasta avgiften finansierar återvinningsstationerna. Abonnent blir man om man äger en fastighet bebyggd med bostadshus, eller idkar näringsverksamhet på fastigheten, med undantag för jord- och skogsbruksfastigheter utan bostadshus.

Observera att ofullständigt ifylld ansökan inte kan behandlas.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa