Så tillgänglig är webbplatsen 

Senast uppdaterad 2023-01-18 

Kävlinge kommun står bakom webbplatsen i Open ePlatform som tillhandahålls av Nordic Peak.  

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra e-tjänster. Den här sidan beskriver hur Kävlinge kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.  

 

Kända brister i tillgängligheten 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. 

 • Blanketter är inte tillgänglighetsanpassade. 
  Vår ambition är att samtliga blanketter på webbplatsen ska göras om till e-tjänster. Detta arbete sker fortlöpande. 

 • Länkar till andra webbplatser och system som inte är fullt förenliga med lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. 
  Exempel på sådana webbplatser och system är e-tjänsten Skolval förskola, fritidshem och klubb, ansökan samt Orosanmälan Barn och Unga. 

 • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel. 

 • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel. 

 • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden. 

 • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet. 

 • Finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven. 

 

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen 

Kontakta oss om du: 

 • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig 

 • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan 

 • anser att vi inte uppfyller lagkravet 

Formulär i Åsikt Kävlinge lämna synpunkt på bristande digital tillgänglighet på webbplatsen 
Kontakt Kävlinge 046-73 90 00 

Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar. 

 

Tillsyn 

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglšnk till annan webbplats 

 

Så har vi testat webbplatsen 

Granskning har gjorts internt av systemförvaltare i samråd med leverantör.