Följande tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
TjänstKategoriPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenLagringstidPersonuppgiftsansvarig
Anmälan försäljning tobaksfria nikotinprodukterNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Anmälan om komposteringBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 6 månader
Bygg- och miljönämnden
Anställning av minderårig - vårdnadshavarens samtyckeNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Personnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ansökan om flagga - för enskild personUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Ansökan om resebidragBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 4 år
Arbetsliv och fritidsnämnden
Ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga dryckerNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Avbryta modersmålsundervisning i grundskolan, anmälanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildningsnämnden
Avgiftsbefrielse för skolmåltidsavgift - intygBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 18 månader
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Avgiftskontroll inom barnomsorgBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 1 år
Utbildningsnämnden
Bassängbad - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Begäran om journalhandlingOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Beroende på vilken lagstiftning du begär ut handlingar enligt är det olika lagringstid för ansökan. Efter avslutat ärende så kommer ärendet att ligga kvar 6 månader innan gallring.
Kommunstyrelsen
Begäran om registerutdragKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Begäran om utdrag socialregistretOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Dina personuppgifter kommer att gallras 1 månad efter avslutat ärende.
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Behörighet Lifecare utförare samt SITHS-certifikat - LOV företagOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 1 månader
Omsorgsnämnden
Beställning av behörighet till evenemangskalendernUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Beställning av hemsjukvård för tillfälliga besökare i Kävlinge kommunOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Ärendet med journalhandlingar kommer att tas bort efter att det anlänt till oss. Fortsatt säker kommunikation sker via Lifecare meddelande med legitimerad personal, som använder SITHS-kort för inloggning.
Omsorgsnämnden
Beställning av hemtjänstinsatser för tillfällig besökare i Kävlinge kommunOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Dina personuppgifter kommer att gallras ca 1 månad efter att hemflytt har skett.
Omsorgsnämnden
Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Kävlinge kommunOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Dina personuppgifter kommer att gallras ca 1 månad efter att hemflytt har skett.
Omsorgsnämnden
Betygskopia - beställningBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Ärendet gallras när det hanterats.
Kommunstyrelsen
Boka råd-och stödsamtal med socialrådgivareOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Ärendet gallras när det hanterats.
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Boka tid för informationssamtal/samtalsintyg med familjerättenOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Boka tid för råd- och stödsamtalOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Ärendet gallras när det hanterats.
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Boka tid med bygglovshandläggareBygga, bo och miljö
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 månader
Bygg- och mijömämnden
Boka tid med en byggnadsinspektörBygga, bo och miljö
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Bokningsförfrågan Kävlinge kulturscenUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Gallras vid inaktualitet.
Arbetsliv och fritidsnämnden
Borgerlig vigsel - boka tidOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Bygga mur och plank, ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras ej
Bygg- och mijömämnden
Bygglov - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras ej
Bygg och miljönämnden
Cistern - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Dispens för gödselspridning - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
DödsboanmälanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Enskilt avlopp - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Ersättning för rese- och boendekostnader vid distansundervisning - ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Familjehem, intresseanmälanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Felanmälan träffpunktslokalerOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 månader
Omsorgsnämnden
Friskvårdspris, nomineringKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Känsliga personuppgifter
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildningsnamnden
Föreningsbidrag för Omsorgs verksamhetsområde - ansökanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 år
Omsorgsnämnden
Föreningsbidrag Kävlinge 50 år, redovisning av resultatUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Kommunstyrelsen
Förhandsbesked - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Försäljning och servering av folköl - anmälanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter, uppgifter om inkomst samt avsägelserKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Halltider - ansökan för föreningarUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 6 månader
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Hjälpmedel för planerad höft och knäoperationOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Dina personuppgifter kommer att gallras ca 1 månad efter att du har återlämnat dina hjälpmedel och faktureringen är klar.
Omsorgnämnden
Hygienlokal - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Hälsofrämjande enhetens tjänsterOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Omsorgsnämnden
Hälsouppgifter för elevBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras ej utan biläggs barnets journal.
Utbildningsnämden
Hålla vissa djur inom detaljplanerat område - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Inackorderingsbidrag - ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Installation av eldstad/rökkanal, anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras ej
Bygg och miljönämnden
Intresseanmälan till KulturcrewUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Ärendet gallras när det hanterats.
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Kolonikö - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Gallring sker vid inaktualitet.
Kommunstyrelsen
KonsumentvägledningOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Kontaktperson - kontaktfamilj SoL, intresseanmälanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Korsbackaskolan MFF- fotbollsakademi - ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 år
Utbildningsnämnden
Kulturmiljöpris, nomineringKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Kvällsomsorg- ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 3 år - i verksamhetssystem
 • 1 månader - i e-tjänsten
Utbildningsnämnden
Ledarpris, nomineringKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodellNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Lokal för undervisning - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Lokalbidrag för hyrd lokal, Idrotts- och Friluftsförening - ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Lokalbidrag Kulturföreningar - ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Lokalbidrag, egen lokal, Idrotts- och Friluftsförening - ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Lämna samtycke för foto och filmUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 5 år
Kommunstyrelsen
Lämna uppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgifterOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 10 år
Omsorgsnämnden
Lån av dator eller läsplattaBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Gallring sker efter avslutad skolgång i åk 6 och åk 9.
Utbildningsnamnden
Matförgiftning - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 månader
Bygg- och miljönämnden
Medgivande för beställning av journalhandling- skolaBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Känsliga personuppgifter
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildningsnämnden
Media får publicera foto/film/text - samtyckeBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Utbildningsnamnden
Miljöpris, nomineringKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Modersmålsundervisning i grundskolan, ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 9 år - Dina uppgifter sparas i verksamhetssystem tills studierna är avslutade (1-9 år)
 • 2 år - Gallring sker efter 2 läsår
Utbildningsnämnden
Mät och karttjänster - beställningBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Måltidsvänsrestaurang - anmälan för företagareNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Ärendet lagras 1,5 år efter ärendet är avslutat, därefter gallras det.
Omsorgsnämnden
Nybyggnadskarta - beställningBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Olägenhet - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Planbesked - ansökBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Pop up park - bokningNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 7 år
Kommunstyrelsen
Pris för ökad trygghet och toleransKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Rapportera in slutavläsning för vattenmätare i samband med flytt eller ägarbyteBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 1 år
Kommunstyrelsen
Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) - ansökanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Reparation av hjälpmedelOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Dina personuppgifter kommer att gallras ca 1 månad efter att du har återlämnat dina hjälpmedel och faktureringen är klar
Omsorgnämnden
Riksfärdtjänst - ansökanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Samhällsorientering - anmälan tillNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 6 månader
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Servisansökan - kommunalt vatten och avloppBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 7 år
Kommunstyrelsen
SkadeståndsanmälanKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 10 år
Kommunstyrelsen
Skolbyte till annan kommun eller fristående skola- anmälanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 6 månader - i e-tjänsteplattform
 • För evigt - Uppgifter om elev sparas i utdrag såsom betygskataloger och klasslistor, kommunens centralarkiv.
Utbildningsnamnden
Skolplacering/skolbyte i kommunal grundskola- ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 6 månader - i e-tjänsteplattform
 • Uppgifter om elev gallras ej och sparas i utdrag såsom betygskataloger och klasslistor i kommunens centralarkiv.
Utbildningsnamnden
Solarium - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Sommarträning - ansökan om tiderUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 6 månader
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Sotning av egen anläggning - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 12 år
Kommunstyrelsen
Specialkost inom förskola, grundskola - anmälanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Samtycket gäller under elevens skolgång i Kävlinge kommuns kommunala grundskolor eller fram tills att vårdnadshavaren återkallar samtycket.
Omsorgsnämnden
Språkval inför årskurs 6 - ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallring sker vid inaktualitet.
Utbildningsnämnden
Spärr sammanhållen journalföring (Nationell patientöversikt - NPÖ)Omsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 10 år
Omsorgsnämnden
Startbidrag, ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Stipendium för Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond, ansökanKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Strandskyddsdispens - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Stöd till studieförbund - AnsökanUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Stödfamilj LSS, intresseanmälanOmsorg och hjälp
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 månader
Omsorgsnämnden
Synpunkter och/eller klagomål gällande förskola och grundskolaBarn och utbildning
 • Namn
 • E-postadress
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Utbildningsnämnden
Tidrapport & arvodesutbetalning avseende ledsagare/avlösareOmsorg och hjälp
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • För evigt
Omsorgsnämnden
Tillbakadragande av samtycke för bildpubliceringKommun och politik
 • Namn
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 3 månader
Kommunikationsavdelningen
Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Tilläggsbelopp för fristående förskola och grundskolaBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Känsliga personuppgifter
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt - I Platina.
 • Ansökan sparas i 30 dagar efter avslutat ärende i Open-e.
Utbildningsnämnden
Tomtkö - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • Gallring sker vid inaktualitet.
Kommunstyrelsen
TorgplatsbokningNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 7 år
Kommunstyrelsen
Trädfällning på kommunal mark - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Upphörande av skolplikt vid varaktig utlandsvistelse - anmälanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildningsnämnden
Uppskjuten skolplikt - ansökanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildningsnamnden
Uppsägning av skolplacering i Kävlinge kommun vid flytt utomlands- anmälanBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildningsnämnden
Utstakning och lägeskontroll - beställningBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Bygg- och miljönämnden
Utvecklingsbidrag, ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Vaccination - SamtyckeBarn och utbildning
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Utbildningsnämnden
Verksamhetsbidrag förening inom det sociala området - ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Verksamhetsbidrag kulturförening - ansökanUppleva och göra
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 5 år
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Yttrande detaljplanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälanNäringsliv och arbete
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Arbetsliv och fritidsnämnden