Registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna tjänst kan ni, som förening/organisation, ansöka om registreringslotteri hos kommunen.

Lotteritillstånd – när behövs ett tillstånd och vilka villkor måste föreningen/organisationen uppfylla?

Tillståndets giltighetstid: 5 år

Kostnad: 700 kr

Handläggningstiden är cirka 14 arbetsdagar. 

Obligatoriska bilagor:

  • Protokollsutdrag
  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse

Lotteritillståndet omfattar:

När en förening registrerat sig får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp under en period. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp.
  • Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
    • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Kontaktperson

Lotteriföreståndaren benämns numera om kontaktperson och väljs av föreningen på ett styrelsemöte och ansvarar för att se till att spellagen följs av föreningen. Kontaktpersonen ska också skicka in redovisning till kommunen. 

Spellagen (2018:1138) - kommunens och Spelinspektionens ansvar

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa