Samhällsorientering - anmälan till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Utökade målgruppen för samhällsorientering

Från och med den 1 maj 2013 erbjuder kommunen även samhällsorientering till anhöriginvandrare i åldern 18-64 år. Erbjudandet gäller de som folkbokförts första gången i kommunen efter april 2013 och upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

  • medborgare i EU/EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare

Genomförande

Samhällsorienteringen påbörjas så snart som möjligt efter att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och ska normalt vara avslutad ett år efter att den påbörjats. Den omfattar minst 60 timmar och bedrivs på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Samhällsorienteringen ger utrymme för dialog och reflektion. Innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

Innehåll

Samhällsorientering ger deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att deltagarna får kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa