Yttrande detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av denna e-tjänst kan du lämna in synpunkter kopplat till en detaljplan som är på samråd eller granskning. Alla som lämnat synpunkter kommer att få skriftlig återkoppling på dessa i nästa skede av planprocessen.

Mer information om detaljplaner finns på Kävlinge kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa