Ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2§ i alkohollagen (2012: 1622)

Observera att avgift för prövningen ska betalas innan ansökan kan behandlas. Handläggningstiden beräknas till 2-4 månader under förutsättning att kunskapsprovet är godkänt.  Mer information om ex. kostnader för de olika tillstånden finns på vår webbplats. Om det inte finns ett godkänt kunskapsprov sedan tidigare ska tid bokas hos kundtjänst på 046-73 90 00 så snart ansökan är inlämnad.

För att ansökan ska vara komplett är där ett  flertal handlingar som ska bifogas för att ansökan ska handläggas. Läs därför ansökningsanvisningarna innan ni startar e-tjänsten så ni har samtliga handlingar tillgängliga.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa