Begäran om utdrag socialregistret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera att utdraget endast redovisar om du förekommer i socialregistret eller inte. Utdraget visar inte vad förekomsten avser förutom i de fall du är registrerad som uppdragstagare i kommunen t.ex. som familjehem eller kontaktperson.

Särskilt om registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av dess vårdnadshavare eller barnet själv. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Är du ställföreträdare åt någon?

Som legal ställföreträdare kan du begära registerutdrag åt din huvudman, om huvudmannen inte kan göra det själv. Då behöver vi ha ett bevis på att du har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag. En handling som visar att du är behörig kan laddas upp i e-tjänsten.

Vad händer sedan

När vi tagit emot din begäran kommer du att få svar inom 10 arbetsdagar. Du får ett automatiskt e-postmeddelande när kommunen har behandlat färdigt din begäran. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa