Ersättning för rese- och boendekostnader vid distansundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som går distansutbildningar i grund- eller gymnasieskola kan ansöka om ersättning för rese- och boendekostnader i samband med att de deltar i obligatoriska moment på plats.

Regler för ersättning

  • Du går en utbildning på distans som är godkänd av Skolinspektionen enligt Skollagen 22 kap.
  • Du har deltagit vid schemalagd aktivitet på skolenheten som krävde att du reste till skolan.
  • Resan var nödvändig för att du ska kunna gå utbildningen.
  • Du var folkbokförd i Kävlinge kommun under den tid resan genomfördes.

Ersättning för resor och boende

  • Kommunen ersätter i första hand resor med kollektivtrafik
  • Du ska använda det billigaste färdmedlet såsom buss, tåg eller egen bil för att ha rätt till ersättning.
  • Om du behöver övernatta ska du välja ett boende som är skäligt utifrån utbildningens behov.
  • Ersättningen omfattar bara elevens kostnader, inte medföljande vuxen.

Ersättningen betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitton.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa