Spärr sammanhållen journalföring (Nationell patientöversikt - NPÖ)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om vad spärr innebär för dig som patient

 • Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i sammanhållen journalföring (Nationell patientöversikt- NPÖ) kan du begära att uppgifterna spärras. Det är bara du som patient som kan spärra respektive häva en spärr av dina uppgifter. 
   
 • Om du spärrar dina uppgifter i sammanhållen journalföring kan annan vårdgivare inte se vilken vård och behandling du får i Kävlinge kommuns hemsjukvård. Om du spärrar uppgifter i din journal ansvarar du själv för att berätta för vårdpersonal hos annan vårdgivare om sådant de kan behöva veta för att kunna ge en god och säker vård.
   
 • Uppgifter kan bara spärras hos den vårdgivare som har skrivit informationen. Kävlinge kommun ansvarar endast för spärr av den information Kävlinge kommun har upprättat. Om du önskar spärra information från annan vårdgivare tar du kontakt med dem.
   
 • Om du väljer att spärra dina uppgifter har du alltid rätt att häva en upprättad spärr.
   
 • En spärr omfattar alla dina uppgifter på en vårdenhet, det går inte att spärra delar av uppgifterna.

Du fyller i denna e-tjänst och gör en digital underskrift med ditt mobila BankID.  Återkoppling om att begäran om spärr (alternativt begäran om att häva spärr) har gjorts sker via brev till din folkbokföringsadress. När din begäran om spärr är ordnad, så skrivs  det även in i patientjournalen  hos oss.

Det finns också en blankett, som du kan få hjälp med att fylla i tillsammans med kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa