Synpunkter och/eller klagomål gällande förskola och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten används för att lämna synpunkter och klagomål gällande förskola och grundskola.  

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa