Synpunkter och/eller klagomål gällande förskola och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Synpunkter och klagomål förskola och skola

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom utbildning? Då vill vi att du berättar det för oss! Ett klagomål ska i första hand hanteras där det har uppstått. 

 1. Kontakta förskolan/skolan
  Om du har synpunkter eller klagomål är det viktigt att du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter lämnas därför till lärare eller annan berörd personal.
  Kontaktuppgifter till personal finns på Infomentor.
 2. Kontakta rektor
  Om du inte är nöjd med hur verksamheten har hanterat din synpunkt kontaktar du därefter rektor.
  Kontaktuppgifter till rektor finns på kommunens webbplats.
 3. Kontakta utbildningsnämnden
  Om du inte är nöjd med de svar du har fått från verksamheten eller rektor kan du vända dig till Kävlinge kommun och utbildningsnämnden som är huvudman för verksamheten. Det gör du via avsedd e-tjänst. Det är Sektor utbildning som tar emot och hanterar ditt klagomål.
  Synpunkter eller klagomål förskola och skola - e-tjänst

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa