Media får publicera foto/film/text - samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi behöver ditt samtycke för att möjliggöra medias publicering av material (foto/film/text) som inhämtats på en skola/förskola. Samtycket innebär att du godkänner att journalisters material kan komma att publiceras där du, eller någon du är vårdnadshavare/förmyndare för, medverkar. 

Vi behöver ditt samtycke (enligt Dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt 1a) för att tillåta medias publicering. Samtycke för att journalister ska få publicera inhämtat material ges för ett specifikt tillfälle och kan inte återtas. 

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 13 år eller har förordats förvaltare krävs samtliga vårdnadshavares eller förvaltarens underskrift. 

Sekretesskyddade personuppgifter 

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst.

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan där klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kävlinge kommuns e-tjänstportal med sitt e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa