Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskartan

Vid nybyggnation måste alltid en situationsplan bifogas ansökan om bygglov. Underlaget för den är nybyggnadskartan. Sökande ritar sedan själv in den nya byggnaden på situationsplanen. 

Observera:

 • Nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och bör inte användas till detaljprojektering. 
 • För att nybyggnadskartan ska kunna levereras måste detaljplan för den aktuella området ha vunnit laga kraft. 
 • Om fastighetsbildningsåtgärder avses enligt detaljplanen måste markägaren ansöka om det hos Lantmäterimyndigheten. Även fastighetsbildningsåtgärderna skall vara genomförda och ha vunnit laga kraft. 
 • Eftersom nybyggnadskarta är en myndighetsutövning får den inte ändras av sökande. 

Innehåll:

Typ A 

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur, häck etc. 
 • Detaljplan
 • Markhöjder, antingen projekterade eller befintliga
 • VA-information med vattengångar

Typ B

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll som status
 • Fastighetsinformation 
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur, häck etc. 
 • Detaljplan

Typ C

 • Utdrag från primärkartan med fastighetsgränser från Lantmäteriet
 • Inmätta byggnader

Upprättning av nybyggnadskarta:

Frö framställning av nybyggnadskartan måste baskartan uppdateras. Därför måste tomten inventeras - mätingenjörer åker ut i fält, kontrollerar och mäter in området för att uppdatera baskartan. 

Nybyggnadskartor levereras i kommunens gällande referenssystem. I plan är det Sweref99 13 30 och i höjd är det RH2000. 

Normalt e-postas nybyggnadskartan i dwg-format och som kopia i pdf-format. 

Bifoga gärna skiss på nya byggnadens ungefärliga placering. Det underlättar vårt arbete.

Hämta dina företagsuppgifter 

I e-tjänsten  kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter, på Bolagsverkets webbplats. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa