Ej bygglovspliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder, s.k. Attefallsåtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart. Mer information om ej bygglovspliktiga åtgärder finns på kommunens webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00