Utvecklingsbidrag, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om utvecklingsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar inom kultur, idrott eller friluftsliv att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utveckling av föreningen  Bidraget kan sökas av föreningar som arrangerar större tävlingar, möten eller verksamhet som knyter an till det kultur- och fritidspolitiska programmet.

Bidrag kan sökas löpande under året men ansökan ska inkomma till kommunen innan projektet påbörjas. Observera att senast 2 månader efter avslutat projekt ska föreningen via e-tjänsten Utvecklingsbidrag, redovisning av resultat redovisa genomförande och kostnader till kommunen. Har projektet inte genomförts inom ett år från det att pengarna betalats ut kan förening komma att bli återbetalningsskyldig. Samma gäller om förening använder pengarna till annat än det kommunen beslutar.

Mer information om bidragsbestämmelser. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Beskrivning av projektet/arrangemanget inklusive syfte
  • Budget
  • Tidplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa