Utvecklingsbidrag, redovisning av resultat

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna en skriftlig redovisning av hur utvecklingsbidraget använts 

Har din förening beviljats utvecklingsbidrag ska du senast två månader efter att projektet avslutats lämna in en redovisning om hur bidraget använts.   

 

Frågor om e-tjänsten

Kontakt Kävlinge
kontakt@kavlinge.se
046-73 90 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ekonomiskt utfall

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa