Språkval inför årskurs 6 - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval. Språket som väljs har eleven i åk 6-9.

Kävlinge kommun erbjuder eleverna att som språkval välja mellan:
- Franska  
- Spanska 
- Tyska
(Om enbart några enstaka elever väljer något av de moderna språken kan detta komma att strykas. Målet är att erbjuda alla elever deras förstahandsval.)           

Språkvalet inför årskurs 6 är ett viktigt val

Sedan några år tillbaka beräknas meritvärdet från grundskolan utifrån 17 ämnen. Det innebär att de elever som väljer att inte läsa ett modernt språk (tyska, franska och spanska) enbart har 16 betyg och får därmed lägre meritpoäng inför gymnasievalet än om de även läst ett modernt språk och uppnått minst betyget E.

Moderna språk är dessutom kurser som på gymnasiet ger extra meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng för utvalda kurser som läggs till jämförelsetalet i slutbetyget från gymnasieskolan. Att läsa ett modernt språk under åk 6-9 påverkar därför möjligheten att uppnå dessa meritpoäng, som kan behövas vid vidare studier efter gymnasiet. Det kan vara av stor vikt att skaffa sig meritpoäng för att vara med och konkurrera om platserna på högskola och universitet.

Tidigare kunde en elev högst få 20,0 i slutbetyg på gymnasiet men med meritpoäng kan eleven nå 22,5 p. Moderna språk är en meritkurs som ger extra poäng i betyget. Detta bygger på att man läser sitt valda moderna språk från åk 6-9 och sen vidare på gymnasiet. Även högre kurser i engelska och matematik ger meritpoäng.

För de elever som av någon anledning inte väljer ett modernt språk erbjuds istället förstärkt undervisning i svenska/engelska samt svenska som andraspråk. Dessa val ger inga extra meritpoäng. Gör man som elev något av dessa val bör det alltid ske i samråd med vårdnadshavare, mentor samt undervisande lärare i svenska och engelska.

Läs mer om språkvalet: Dags för språkval - pdf-fil från Skolverket

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan ni inte använda denna e-tjänst, använd då istället blankett.

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan där klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kävlinge kommuns e-tjänstportal med sitt e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa