Språkval inför årskurs 6 - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval. Språket som väljs har eleven i åk 6-9.

Kävlinge kommun erbjuder eleverna att som språkval välja mellan:
- Franska  
- Spanska 
- Tyska
(Om enbart några enstaka elever väljer något av de moderna språken kan detta komma att strykas. Målet är att erbjuda alla elever deras förstahandsval.)           

Språkvalet inför årskurs 6 är ett viktigt val

Sedan några år tillbaka beräknas meritvärdet från grundskolan utifrån 17 ämnen. Det innebär att de elever som väljer att inte läsa ett modernt språk (tyska, franska och spanska) enbart har 16 betyg och får därmed lägre meritpoäng inför gymnasievalet än om de även läst ett modernt språk och uppnått minst betyget E.

Moderna språk är dessutom kurser som på gymnasiet ger extra meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng för utvalda kurser som läggs till jämförelsetalet i slutbetyget från gymnasieskolan. Att läsa ett modernt språk under åk 6-9 påverkar därför möjligheten att uppnå dessa meritpoäng, som kan behövas vid vidare studier efter gymnasiet. Det kan vara av stor vikt att skaffa sig meritpoäng för att vara med och konkurrera om platserna på högskola och universitet.

Tidigare kunde en elev högst få 20,0 i slutbetyg på gymnasiet men med meritpoäng kan eleven nå 22,5 p. Moderna språk är en meritkurs som ger extra poäng i betyget. Detta bygger på att man läser sitt valda moderna språk från åk 6-9 och sen vidare på gymnasiet. Även högre kurser i engelska och matematik ger meritpoäng.

För de elever som av någon anledning inte väljer ett modernt språk erbjuds istället förstärkt undervisning i svenska/engelska samt svenska som andraspråk. Dessa val ger inga extra meritpoäng. Gör man som elev något av dessa val bör det alltid ske i samråd med vårdnadshavare, mentor samt undervisande lärare i svenska och engelska.

Läs mer om språkvalet: Dags för språkval - pdf-fil från Skolverket

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan ni inte använda denna e-tjänst, använd då istället blankett.

Flerpartssignering 

Tjänsten kräver flerpartssignering. Detta innebär att vid en ansökan måste bägge vårdnadshavarna (under förutsättning att sökande vårdnadshavare inte har ensam vårdnad om barnet) logga in med hjälp av e-legitimation och signera ansökan.

Själva ansökan görs dock av den ena vårdnadshavaren som fyller i och skickar in ansökan. Den andra vårdnadshavaren får då en bekräftelse på ansökan via e-post eller sms (beroende på vilka kontaktuppgifter man angett i ansökan). I bekräftelsemeddelandet finns en länk och när man klickar på denna kommer man till själva ärendet (ansökan) där man då uppmanas att logga in med e-legitimation och signera ansökan.

Läs mer om flerpartssignering.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa