Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsttillstånd är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar och det ställs högre krav jämfört med Färdtjänstlagen.

Riksfärdtjänsttillstånd är en del av de allmänna kommunikationsmedel, där kommunen ger ersättning för den merkostnaden som är direkt orsakad av din funktionsnedsättning. Detta betyder att du som på grund av funktionsnedsättning riskerar att bli drabbad av merkostnad för att genomföra en resa, jämfört med en icke funktionsnedsatt person, kan ansöka om att bli ersatt för denna merkostnad (riksfärdtjänst). Blir du beviljad riksfärdtjänsttillstånd kommer resan i första hand göras med 2:a klassens tåg och buss. Klarar du inte av att göra resan ensam, trots stöd av till exempel tågvärd eller chaufför, kan ni ansöka om att få tillstånd för ledsagare som stödjer dig under resan.

Ansökan måste inkomma senast 21 dagar innan sökt resa!

Mer information om riksfärdtjänst. 

Läkarintyget bifogas i e-tjänsten eller skickas till:

Kävlinge kommun
Kontakt Kävlinge
244 80 Kävlinge

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa