Inackorderingsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om inackorderingsbidrag

Gymnasieelever som studerar och bor på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag.

Du kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det är du fyller 20 år förutsatt att:

  • du är folkbokförd i Kävlinge kommun
  • du går i kommunal gymnasieskola eller komvux
  • du är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa

Inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen (sep - dec) och fem månader under vårterminen (jan - maj). Mer information samt belopp finns på kommunens webbplats

Inackorderingsbidrag betalas ej ut retroaktivt och sista ansökningsdag är den 15:e från och med februari månad för att få utbetalning samma månad. Om du ansöker om inackorderingsbidrag inför vårterminen på grund av studier utomlands kommer vi begära ett intyg om utlandsstudierna som rektor, assistent eller likvärdig ska ha skrivit under och signerat. Detta ska vara inlämnat senast den andra veckan i januari.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa