Trädfällning på kommunal mark - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om trädfällning på kommunal mark 

Tjänsten vänder sig till dig som har önskemål om nedtagning av träd, buskar eller annan vegetation som står på kommunens mark. Samtliga inkomna ärenden hanteras en gång per år. Vi behöver därför ditt önskemål senast den 15 september för att hantera det under kommande vinterhalvår och återkommer med beslut efter årsskiftet. Önskemål avser endast träd, buskar och annan vegetation som står på kommunal mark och som förvaltas av kommunen.
 
Vår målsättning är att bevara så många träd som möjligt. Det innebär att vi inte fäller träd på grund av att de skuggar, lövar, barrar eller fröar. De kriterier vi utgår från är:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värde
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
  • Trädets kondition

Om det gäller ett träd som berör ett flertal boende behöver vi även ha grannarnas godkännande. Observera att vi behöver samtliga berörda grannars medgivande för att ta ansökan in beaktande. Ni kan välja att uppmana dem att använda denna e-tjänsten för att skicka in sitt godkännande eller så kan ni skriva ut och be dem signera Godkännande av berörda grannar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa