Olägenhet - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla om du i din bostad störs av exempelvis lukt, buller, eldning eller mögel

En störning som kan påverka människors hälsa och som inte är tillfällig eller ringa räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet. Miljöavdelningen bedömer om så är fallet och kan också kräva åtgärder om det visar sig behövas. Om du blir störd bör du i första hand kontakta den som stör dig. Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet tar du först kontakt med fastighetsägaren eller föreningen innan du hör av dig till oss.

För att vi ska kunna kräva åtgärder mot en olägenhet för människors hälsa måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar. Miljöavdelningen kan heller inte hantera frågor som inte är en olägenhet för människors hälsa eller miljön. En bedömning av vad som är en olägenhet måste göras i varje enskilt fall. Nämnden utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär. För att vi ska kunna se att det skett upprepade gånger vill vi att ni för en störningsdagbok under minst två veckor innan ni kontaktar oss. Sist i e-tjänsten kommer ni bli ombedda att fylla i en sådan dagbok där ni uppger datum, tidpunkt samt beskrivning av störningen. Observera att det är viktigt att den fylls i för att vi ska kunna bedöma ärendet korrekt.

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Störningsdagbok

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa