Startbidrag, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om startbidrag för föreningar

Sökande förening ska uppfylla villkoren för Bidragsberättigad förening i Kävlinge kommuns Bidragsbestämmelser. Mer information om  Bidragsbestämmelser. Föreningen måste också ha antagit en policy som anger hur föreningen arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak, förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämlikhet och likabehandling.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Föreningens post- eller bankgironummer
  • Medlemsantal
  • Organisationsnummer
  • Policy för hur föreningen motverkar missbruk och bidrar till jämlikhet
  • Bildandemötesprotokoll
  • Föreningens stadgar
  • Registreringsbevis hos riksorganisation eller förbund (om sådant finns)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa