Medgivande för beställning av journalhandling- skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Journalhandlingar från elevhälsans medicinska insats (EMI) och Barnhälsovårdsjournalen (BHV) är en sekretessbelagd handling som endast EMI (Skolsköterskor och skolläkare) har tillgång till. Den följer eleven under alla skolår ger den viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I den finns t.ex. noteringar rörande vaccinationer, syn- och hörselkontroller och längd- och viktutveckling. Elevhälsans medicinska insats (EMI) önskar  båda vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas medgivande att rekvirera journalen från föregående skola/BVC.

Om ert barn har behov av specialkost relaterat till allergi, överkänslighet eller annat ansöker ni om detta på kommunens hemsida via E-tjänsten: Specialkost i skola och förskola.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimering
  • Signering från båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa