Avbryta modersmålsundervisning i grundskolan, anmälan

LÄS MER

Här kan ni anmäla önskemål om att avbryta modersmålsundervisning för grundskoleelever.

Om ni tidigare anmält ert barn till modersmålsundervisning men  nu vill avbryta undervisningen ska denna e-tjänst fyllas i. Alla elever i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och att språket används dagligen i hemmet. Modersmålsundervisningen ska ge en god grund för elevens tvåspråkighet och på så sätt stärka elevens självkänsla samt ge eleven mer kunskaper om sin kulturella bakgrund. Detta är dock frivilligt och ni har därför rätt att avbryta undervisningen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa