Ansöka om eller byte av plats i kommunal grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om plats i skolan 

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats i kommunal grundskola (F-9) för ditt barn.

Tjänsten används av dig som är vårdnadshavare till barn som:

 • är nyinflyttade eller ska flytta till Kävlinge kommun och önskar placering i kommunal grundskola.
 • vill byta från en skola till en annan inom Kävlinge kommuns skolutbud. 
 • är folkbokförda i annan kommun som önskar plats i kommunal skola i Kävlinge kommun.

Inflyttningsanmälningar hanteras löpande, dock tidigast månaden innan önskat skolstartsdatum (förutsatt att ansökningen kommit in i tillräckligt god tid). 

Sekretesskyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, kontakta skolan och be istället om en blankett.

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan där klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kävlinge kommuns e-tjänstportal med sitt e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa