Upphörande av skolplikt vid varaktig utlandsvistelse - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Kävlinge kommun kan ansöka om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse, 7 kap 2§ skollagen. 

Uppgifterna i ansökan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig. 

Om utlandsvistelsen bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Kävlinge kommun. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera elevens utbildning. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på. 

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre månader innan datumet som ansökan avser. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa