Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt måste du ansöka om det hos kommunen.

Det krävs alltid särskilda skäl för att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det finns alltså ingen rättighet för en elev att få det beviljat och bedömningen av de särskilda skälen är strikta.

Särskilda skäl kan under vissa omständigheter vara att eleven under en längre tid önskar vara ifrån skolan på grund av exempelvis en resa. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl till resan i det enskilda fallet.

För att ansökan ska beviljas krävs att eleven är fortsatt folkbokförd i kommunen under studietiden och att:

  • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av kommunen och får bara avse ett år i taget. Kävlinge kommun finansierar inte utbildning utomlands.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signatur från båda vårdnadshavarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa