Hälsouppgifter för elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför skolstart samlar skolsköterskan in hälsouppgifter kring ert barn som ni fyller i via denna E-tjänst. 

Tänk på att skolsköterskan har sekretess så om ni önskar hjälp att informera lärarlaget angående olika hälsoproblem kring ert barn så måste ni kontakta skolsköterskan på den skolan angående det. 

Förskoleklass

När ert barn börjar i förskoleklass är det elevhälsans medicinska insats som tar över efter BVC (barnhälsovården). Liksom på BVC följer vi barnens fysiska och psykiska utveckling och hälsa.

Ni som vårdnadshavare kommer under förskoleåret att kallas tillsammans med ert barn för ett första hälsobesök hos skolsköterskan. Vi kommer då också att informera er om hur det fortsatta programmet ser ut för ert barn i skolhälsovården.

 Årskurs 4

Under årskurs 4 erbjuds alla elever ett hälsobesök hos skolsköterskan, i hälsobesöket ingår längd, vikt och ryggkontroll men också samtal kring trivsel och skolarbete. Vi pratar också lite kring pubertet, kost, motion, sömn och hälsosamma livsstilsval.  Alla elever får i samband med hälsobesöket också fylla i en hälsoprofilblankett. 

Från hälsoprofilen samlar vi statistik kring några frågor som presenteras på skolan, detta sker helt anonymt. 

Årskurs 7

Under årskurs 7 erbjuds alla elever ett hälsobesök hos skolsköterskan, i hälsobesöket ingår längd, vikt och ryggkontroll men också samtal kring trivsel och skolarbete. Vi pratar också lite kring pubertet, kost, motion, sömn och hälsosamma livsstilsval.  Alla elever får i samband med hälsobesöket också fylla i en hälsoprofilblankett. 

Från hälsoprofilen samlar vi statistik kring några frågor som presenteras på skolan, detta sker helt anonymt. 

Sekretesskyddade personuppgifter

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, använd istället en blankett.

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan där klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kävlinge kommuns e-tjänstportal med sitt e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa