Anställning av minderårig - vårdnadshavarens samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare samtycka till anställning av minderårig

Har någon du är vårdnadshavare för blivit erbjuden sommarpraktik i Kävlinge kommun? Då behöver du samtycka till att anställningsavtal ingås mellan Kävlinge kommun och sommarpraktikanten.

Observera att det enbart gäller vårdnadshavare för de ungdomar som blivit erbjudna en plats, och genom att ge samtycke tackar ni även ja till platsen. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa