Hälsofrämjande enhetens tjänster

LÄS MER

Volontärinsatser

Hälsofrämjande enheten organiserar insatser där du kan anmäla ditt intresse för exempelvis måltidsvän, promenadvän och sällskapsvän. Dessa tjänster utförs sedan av en ideellt engagerad volontär.  

Alla insatser går via Hälsofrämjande enhetens Hälsosamordning för att kunna garantera din säkerhet. Volontärerna har gått igenom en process och blivit godkänd som volontär av Kävlinge kommun. Vi behandlar din intresseanmälan skyndsamt. Tänk på att ansökan kan ta några dagar att hantera. Alla uppdrag är kostnadsfria och behandlas i turordning vardagar måndag till fredag 08.00-14.30. 

Hälsolotsen

I denna tjänst kan du även kontakta Hälsolotsen. Skapa en förfrågan om telefonsamtal eller personligt möte genom att använda denna e-tjänst. Efter att du har fyllt i frågorna i e-tjänsten samt vi har fått in ditt svar kontaktar vid dig för att boka ett samtal eller möte. 

Hälsolotsen vänder sig till dig som är 65+ i kommunen och vill prata om levnadsvanor/din hälsa. Hälsolotsen bemannas av utbildade hälsovetare och är en av flera delar i folkhälsoarbetet som kommunens hälsofrämjande enhet står för. På hälsolotsen erbjuds du stöd  mån av tid och personalens kunskap.

Med hälsolotsen kan du exempelvis prata om ämnen som rör: 

  • Hälsosamma levnadsvanor och hälsosamt åldrande

  • Fysisk aktivitet och stillasittande

  • Kost och måltidsvanor

  • Sömn och återhämtning

  • Lotsning till närliggande aktiviteter/aktivitetsarrangörer

  • Lotsning till bland annat rökavvänjning, kurator eller diakon

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket. Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa