Hälsofrämjande enhetens tjänster

LÄS MER

Hälsofrämjande insatser

Kävlinge kommun har som ambition att utföra ett hälsofrämjande arbete som skapar förutsättningar och strukturer för en ökad hälsa, välmående och meningsfullt liv för äldre vuxna, 65+.

Volontärinsatser

Volontärinsatser vänder sig till dig som är 65+ och är intresserad av att ta del av en volontärinsats. Du kan anmäla ditt intresse för exempelvis måltidsvän, promenadvän och sällskapsvän. Dessa tjänster utförs sedan av en ideellt engagerad volontär.   

Alla insatser går via kommunens volontärsamordnare och Volontärportal. Volontärerna har gått igenom en process och blivit godkänd som volontär av Kävlinge kommun. Vi behandlar din intresseanmälan skyndsamt. Tänk på att ansökan kan ta några dagar att hantera. Alla uppdrag är kostnadsfria och behandlas i turordning under vardagar.

Hälsolotsen

Hälsolotsen vänder sig till dig som är 65+ i kommunen och vill prata om levnadsvanor och din hälsa tillsammans med kommunens hälsovägledare. Du erbjuds stöd i mån av tid och personalens kunskap.

Med hälsolotsen kan du exempelvis prata om ämnen som rör: 

  • Hälsosamma levnadsvanor och hälsosamt åldrande
  • Fysisk aktivitet och stillasittande
  • Kost och måltidsvanor
  • Sömn och återhämtning
  • Lotsning till närliggande aktiviteter/aktivitetsarrangörer
  • Lotsning till bland annat rökavvänjning, kurator eller diakon

    Skapa en förfrågan om telefonsamtal eller personligt möte genom att använda denna e-tjänst. Efter att du har fyllt i frågorna i e-tjänsten samt vi har fått in ditt svar kontaktar vid dig för att boka ett samtal eller möte.

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa