Avgiftsbefrielse för skolmåltidsavgift - intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gymnasieelev som är folkbokförd i Kävlinge kommun och som tar del av den skolmåltid som skolan/utbildningsanordnaren erbjuder skall enligt beslut betala en avgift. Beslut av avgiften är taget i KS2020/75 att från och med vårterminen 2022 räknas skolmåltidsavgiften upp med konsumentprisindex. Beslutet gäller såväl elev vid kommunal- som fristående gymnasieskola (Kommunfullmäktige § 32 2005). För att kunna avgöra eventuell avgiftsbefrielse för elev som inte tar del av den skolmåltid som skolan/utbildningsanordnaren erbjuder behöver uppgifter i e-tjänsten lämnas till hemkommunen. Tänk på att intygen måste skickas in för varje termin.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa