Stipendium för Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stipendium ur Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond. 

Ur denna fond delas årligen ut ett antal stipendier till:

  • Elever som visat god kamratanda och berömvärt flit.
  • Elever som efter genomgången grundskola följer fortsatt utbildning dels inom lantbruk, trädgårdsnäring eller medicin, dels utbildning vid lärarhögskola, tandläkarhögskola eller teknisk högskola samt till kvinnliga sjuksköterskestuderande.
  • Elever som är födda och uppväxta i Stävie eller Lackalänga församling har företräde framför övriga sökande som bor/bott i kommunen. Sökande som har varit eller är bosatta i Kävlinge kommun har företräde framför sökande utan anknytning till kommunen.

Till din ansökan ska följande bifogas (i digital form):

  • Personbevis som visar var du bor idag och var du är född - kan hämtas från Skatteverkets webbplats. 
  • Studieintyg  som visar genomförda, pågående och planerade studier/kurser.
  • Resultatintyg som visar antal genomförda poäng (enligt det svenska poängsystemet).

Originalen ska kunna visas upp om de efterfrågas. Sökanden ska även ge en kort beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Vid tilldelat stipendium ska premiemottagare vara beredd på att komma till Kävlinge för att bli uppmärksammad. Detta brukar ske sista helgen i november eller första helgen i december.

Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december påföljande kalenderår inge en skriftlig rapport om hur stipendiet faktiskt har använts samt med kopia på kvitton eller intyg styrka större utgiftsposter. Eleven ska kunna styrka att stipendiet har bidragit till en god utbildning genom till exempel studieresor, datorinköp, litteratur eller kostnader för kost och logi under studietiden.
Mer information om stipendierna finns på Kävlinge kommuns hemsida under "Priser och stipendier". 

Ej kompletta ansökningar behandlas inte.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personbevis i digital form
  • Studieintyg i digital form
  • Resultatintyg i digital form
  • Bankuppgifter: Bankens namn, kontonummer och clearingnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa