Stipendium för Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansökan om stipendium ur Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond. 

Ur denna fond delas årligen ut ett antal stipendier ut till:

  • Elever som visat god kamratanda och berömvärt flit.
  • Elever som efter genomgången grundskola följer fortsatt utbildning dels inom lantbruk, trädgårdsnäring eller medicin, dels utbildning vid lärarhögskola, tandläkarhögskola eller teknisk högskola samt till kvinnliga sjuksköterskestuderande.
  • Elever som är födda och uppväxta i Stävie eller Lackalänga församling har företräde framför övriga sökande som bor/bott i kommunen. Sökande som har varit eller är bosatta i Kävlinge kommun har företräde framför sökande utan anknytning till kommunen. Sökanden som åberopar särskilt företräde på grund av att vara född och uppväxt i Stävie eller Lackalänga församlingar (eller Kävlinge kommun i övrigt) ska kunna styrka detta med personbevis. Personbevis kan hämtas från Skatteverkets webbplats. 

Sökanden ska med intyg styrka påbörjad utbildning inom de angivna utbildningsområdena. Sökanden ska ge en kort beskrivning av hur stipendiet ska användas. Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december påföljande kalenderår inge en skriftlig rapport om hur stipendiet faktiskt har använts samt med kopia på kvitton eller intyg styrka större utgiftsposter. Eleven ska kunna styrka att stipendiet har bidragit till en god utbildning genom till exempel studieresor, datorinköp, litteratur eller kostnader för kost och logi under studietiden.
Mer information om stipendierna finns i statuterna.
 
Observera att kopior på sökandes personbevis som visar att den sökande bor/bott i Stävie eller Lackalänga församlingar, studieintyg samt senast erhållna betyg behövs för att ansökan ska vara komplett. Originalen ska kunna visas upp om de efterfrågas. Kopiorna kan antingen laddas upp som filer i e-tjänsten eller skickas till:
 
Kävlinge kommun, 
Sektor Arbetsliv och fritid
ATT: Ulf Blyrup
244 80 Kävlinge

Sista ansökningsdagen är 26 oktober 2018. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontonummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa