Cistern - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om du ska installera cistern 

Enligt naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor,  NFS 2017:5, 4 kap, skall den som avser att installera cistern anmäla detta till kommun. Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen eller hanteringen inleds. Observera att det tas ut en avgift enligt bygg- och miljönämndens fastställda taxa. 
 
Bygglov
Inget bygglov eller bygganmälan krävs för installation av mindre cisterner för uppvärmningsändamål. Övriga cisterner kräver bygglov, kontakta byggenheten för närmare information.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa