Förtroendevald - lämna kontaktuppgifter, uppgifter om inkomst samt avsägelser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald i Kävlinge kommun lämna kontaktuppgifter, underlag för ersättning och avsäga dig uppdrag. 

Uppgifterna kommer registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda och ligger till grund för den information som visas om dig i kommunens förtroendemannaregister samt för den ersättning du får. 

De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, partitillhörighet, uppdrag samt kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer.

I samband med inloggningen i tjänsten hämtar vi din folkbokföringsadress från Skatteverket. Övriga kontaktuppgifter anger du själv.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-system som i kommunens digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i historiken i det publika registret men kontaktuppgifterna kommer att döljas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdrag som förtroendevald

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa