Kvällsomsorg- ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom att använda e-tjänsten samtycker ni till att vi behandlar personuppgifter i e-tjänsten.

Kvällsomsorg är inte en lagstadgad rättighet utan en service som kommunen erbjuder utöver.

Korsbacka förskola har kvällsomsorg måndag till fredag 18:00–22:00. Barnen ska vara hämtade senast 22:00. Kvällsmat serveras om barnet vistas längre än 18:45.

Ansökan om kvällsomsorg görs via e-tjänst. Utifrån ansökan bedöms behov och det beslutas om rätt till omsorg på kväll. Behovet ska intygas av arbetsgivare. Båda vårdnadshavares arbetstider ska sammanfalla så behov av kvällsomsorg finns, om det inte går att lösa på annat vis. Behovet ska vara mer än 3 kvällar i månaden.

Barnet behöver vara placerat på Korsbacka förskola eller Olympiaskolan.

Kvällsomsorg ska meddelas fyra veckor i förväg med syfte att kunna planera med personal utifrån barnets bästa. Vid avbokning av kvällstider ska detta meddelas i så god tid som möjligt, vilket du som vårdnadshavare ansvarar för.

Du ska även fylla i blankett kring hur barnet ska ha det; mat, sömn, kläder mm. Blankett får du av pedagogerna och den ska lämnas in, innan kvällsomsorg startar samt revideras. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela förändringar.

Beslut om kvällsomsorg omprövas varje termin.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa