Anmälan om kompostering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna genomföra ansökan behöver ni ha er fastighetsbeteckning nära till hands samt redogöra vilket avfall som kommer komposteras. Vi vill även att ni bifogar en skiss över tomten där ni markerat var komposten kommer finnas. 
 
Observera att det tas ut en avgift för anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Skiss över tomt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa