Servisansökan - kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Servisansökan skall skickas in vid önskan om anslutning det kommunala vatten- och avloppsnätet. På ansökan anger du vilka VA-tjänster du vill ansluta till. Även vid ändring av befintliga VA-förhållande såsom tillbyggnad, ändrad användning eller avstyckning av fastigheten skall en servisansökan skickas in.

Det är endast fastighetsägare eller person med behörighet att företräda företag som är berättigad att skicka in en servisansökan.

 

Verksamhetområden

Innanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp är VA-huvudmannen skyldig att tillhandahålla de tjänster som finns inom verksamhetsområdet.

I Kävlinge kommun finns två typer av verksamhetsområde. Ett för samtliga VA-tjänster vilket omfattar ren-, spill- och dagvatten. Och ett för ren- och spillvatten. Om ni önskar se kommunens verksamhetsområden finns de på vår webbplats.

I verksamhetsområde för ren- och spillvatten ansvarar fastighetsägaren för omhändertagandet av dag- och dräneringsvatten. Detta kan till exempel ske via en stenkista.

Utanför kommunens verksamhetsområde erbjuds kommunal anslutning där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

 

Mer information
Läs mer om vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp på vår webbplats.

 

Hämta dina företagsuppgifter 

I e-tjänsten  kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter, på Bolagsverkets webbplats. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt. 

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa