Beställning av hemsjukvård för tillfälliga besökare i Kävlinge kommun

LÄS MER

Hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, har bosättningskommunen huvudansvar för hemsjukvård för invånare som är folkbokförda där, med undantag för akut/nödvändig vård under tillfällig vistelse i annat landsting. Bosättningskommunen ansvarar för de uppkomna kostnaderna.

Kävlinge kommun utför hemsjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå medan Region Skåne har ansvaret för läkarinsatser. Tröskelprincipen tillämpas vilket innebär att om den enskilde själv, eller med hjälp av ledsagning, kan ta sig till vårdcentralen ansvarar Region Skåne för vården.

Observera att följande gäller:

 • Förutsättningarna måste vara avstämda av beställare, med den enskilde  eller dess anhörig/kontaktperson.
 • Beställning av insatsen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
 • Vid utökat behov av hemsjukvård tas ny kontakt mellan kommunerna. Ett nytt beställningsunderlag ska då skickas in av bosättningskommunen.
 • Fakturering kan ske efter avslutad vistelse, eller månatligen vid längre vistelse.

Vid behov av annan hjälp vid tillfällig vistelse, använd dessa e-tjänster:

 • Beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kävlinge kommun
 • Beställning av hjälpmedel vid tillfällig vistelse i Kävlinge kommun 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Den enskildes personuppgifter
 • Inhämtat samtycke från den enskilde
 • Fakturaadress till betalare
 • Aktuell tidsperiod
 • Ordination och hälsohistoria

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa