Lämna samtycke för foto och film

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kävlinge kommun har fotograferat/filmat material där du eller någon du är vårdnadshavare, förmyndare eller god man för finns med. Vi behöver ditt samtycke (enligt Dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt 1a) för att kunna använda oss av materialet. 

Materialet kommer endast användas i sammanhang med syfte att informera om eller marknadsföra kommunens verksamheter eller platsen Kävlinge kommun. Det kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Det kan komma att publiceras i tryckt material (såsom tidningar eller broschyrer) samt i våra digitala kanaler (såsom hemsida, intranät, sociala medier och presentationer). Samtycke till att bild eller film används innebär att materialet lagras i Kävlinge kommuns bildbank i fem år. 

Vi behöver säkerställa din identitet vid inloggning, därför ber vi dig använda e-legitimation vid inloggning och signering. Om personen som samtycket avser är under 13 år eller har förordnats förvaltare krävs samtliga vårdnadshavares eller förvaltarens underskrift. Mer information om flerpartssignering hittar du här.

Signering och återkallning   

Du kan när som helst ta kontakt med kommunen om du vill återkalla ditt samtycke eller för information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du önskar återkalla ditt samtycke, använd kommunens e-tjänst som nås via http://kavlinge.se/personuppgifter eller kontakta Kävlinge kommun. Det är inte möjligt att återta den spridning som redan skett innan ditt återkallande. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa