Skolbyte till annan kommun eller fristående skola- anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna digitala tjänst används för att anmäla att eleven byter till fristående skola eller en skola i  en annan kommun.

Vårdnadshavare behöver anmäla byte av skola om barnet:

- är folkbokförd i Kävlinge kommun och har fått plats i en fristående skola.

- är folkbokförd i Kävlinge kommun men väljer att gå i skolan i en annan kommun (t.ex. vid dubbelt boende).

- ska flytta till en annan kommun i Sverige.

Om du istället:

 • är nyinflyttade eller ska flytta till Kävlinge kommun och önskar placering i kommunal grundskola.
 • vill byta från en skola till en annan inom Kävlinge kommuns skolutbud. 
 • är folkbokförda i annan kommun som önskar plats i kommunal skola i Kävlinge kommun.

Då ska du använda dig av e-tjänsten Skolplacering/skolbyte i kommunal grundskola- ansökan

Sekretesskyddade personuppgifter

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, vänd dig till Kontakt Kävlinge för mer information.

Flerpartssignering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan där klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kävlinge kommuns e-tjänstportal med sitt e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt e-legitimation i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Mina sidor 

Status på ärende kan man se genom att logga in på https://e-tjanster.kavlinge.se/minasidor

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Flerpartssignering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa